Tijd voor reflectie bij Berg&Partners

 

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Dat heeft direct en indirect invloed op de manier waarop bedrijven moeten worden geleid en ingericht. Om nu, maar zeker ook in de toekomst succesvol te blijven, is het noodzakelijk om als organisatie jezelf opnieuw te blijven uitvinden. Dat vraagt echter veel van de decision makers. Het Eindhovense bureau Berg & Partners ondersteunt directie en management, hun medewerkers en daarmee de hele organisatie in het begeleiden van succesvolle veranderingen of nieuw perspectief. Een openhartig interview met oprichter en partner Marcel van Bergen én partner in crime Wilbert Savonije. Samen met een team van 11 professionals ondersteunen zij onder andere directie en management van MKB-ondernemingen, familiebedrijven, multinationals en zorginstellingen in hun next steps als leiders.


 

‘Gedurende het jaar zijn er eigenlijk maar twee momenten voor directeuren en managers om écht even tot stilstand te komen en te reflecteren’, trapt Savonije af. ‘Onder de palmboom en onder de kerstboom. Pas als er ruimte is in je agenda en in je hoofd, ontstaan er nieuwe ideeën. Dan denk je: ik ga dit anders doen.’ Van Bergen vult hem aan. ‘Wij helpen deze leiders om vaker te vertragen. Door even een pas op de plaats te maken, te reflecteren en bewust na te denken over de toekomst om daarna stappen te maken, op te schakelen en te versnellen met draagvlak en doordachte plannen.’ 

Structurele verandering
Hoe je door reflectie de juiste keuzes kunt maken, weet Van Bergen als geen ander. Zo startte hij in 2011 het bureau na zo’n moment van bezinning. ‘Ik had jarenlang ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, in diverse eindverantwoordelijke management en directiefuncties binnen diverse branches als logistiek, high-tech en zakelijke dienstverlening. Ik wilde bepaalde zaken écht anders aanpakken. Niet de boel eens even lekker opschudden en dan weer vertrekken met de noorderzon, het beeld wat binnen organisaties nog wel eens leeft als het gaat om onze beroepsgroep. Nee, het is mijn passie om voor een structurele verandering te zorgen, geen symptoombestrijding, niet even zaken fixen. Ik was gewend om altijd professionals om me heen te hebben, was voordat ik geheel zelfstandig begon partner bij een middelgroot advieskantoor. Ineens zat ik alleen op een kantoor in de binnenstad in Eindhoven, dat was wel even wennen. Je moest letterlijk alles zelf doen: van het ontwikkelen van een website, tot de administratie en acquisitie. De eerste periode van niets naar iets was het meest intensief. Ik heb ontzettend veel van die periode geleerd en heb ook hier weer de bevestiging gekregen hoe belangrijk het is de juiste mensen om je heen te verzamelen en je eigen beperkingen te kennen.’ 

Mede om die reden ben ik bij Berg & Partners ook weer een team gaan bouwen. Daar kwam 2,5 jaar geleden ook Savonije bij. ‘Wilbert en ik kennen elkaar al jaren, hebben dezelfde zienswijze en dezelfde ambitie.’ Zijn compagnon vult hem aan: ‘Ik heb jarenlang als marketeer gewerkt voor verschillende grote bedrijven. Als marketeer probeer je te begrijpen wat mensen drijft. Waarom gaan mensen anders handelen of denken? Als je dat weet, kun je écht wat voor elkaar krijgen’, stelt Savonije. ‘Het is geweldig om samen iets op te kunnen bouwen. Maar belangrijker nog: om daar ook andere ondernemers van te laten profiteren.’ 

Kennisinfuus
De voornaamste reden om de handen ineen te slaan was dat er tussen beide heren zowel zakelijk als privé, een klik was. ‘Het is belangrijk dat je met elkaar kunt lezen en schrijven. We snappen elkaar en we vertrouwen elkaar. Dat is echt de sleutel, je moet oprecht zijn, open en kwetsbaar kunnen en durven zijn. Daarnaast is het van belang dat je dezelfde visie hebt. Ons doel: leiders en hun organisaties verder helpen. 

Van Bergen: ‘Uiteindelijk is het doel dat we ons zelf overbodig maken, ondernemers en organisaties moeten zelfstandig verder kunnen, wij zijn er tijdelijk om hun leerprocessen te faciliteren. We houden elkaar binnen ons team ontzettend scherp middels opleidingen, intervisie en supervisie en dat moet ook binnen ons vak. Je bent immers zo goed als je laatste optreden. We moeten constant kijken naar wat beter en anders kan en onszelf blijven ontwikkelen. Dat vragen wij niet alleen van onze klanten, zelf liggen we ook regelmatig aan het ‘kennisinfuus’ en zorgen wij voor momenten van rust en bezinning. Practice what you preach!’ 

De twee werken met het zogeheten LPG-model. ‘Dat staat voor Leren, Presteren en Genieten. Ons idee: we willen directieleden, managers en medewerkers van organisaties verder brengen door inzicht en bewustwording te creëren en daardoor versneld ingesleten patronen te doorbreken. Zo ontstaan nieuwe inzichten en wordt de weg naar zelfredzaamheid ingeslagen.’ De heren omschrijven hun werkwijze als integer, praktisch, proces- en resultaatgericht en vooral ook onafhankelijk. ‘Centraal in onze aanpak staat het bedrijfskundig proces van diagnose, planvorming, interventie, realisatie en verankering. Even belangrijk voor ons is het ‘menskundig’ proces waarin persoonlijke kwaliteiten van management en medewerkers worden vergeleken met de voor ‘functies’ benodigde capaciteiten. Wij werken met een voorkeur voor de kern van het vraagstuk en waarschuwen voor enkel symptoombestrijding. Wij willen zorgen voor een duurzame verandering.’

Juiste omstandigheden creëren
De expertise van Berg & Partners wordt vooral gevraagd bij bedrijven die voor een belangrijke veranderopgave staan, een nieuwe koers dienen te varen omdat de oude strategie onvoldoende continuïteit biedt of gewoon niet meer werkt. Het team van Berg & Partners ondersteund management en medewerkers om de veranderopgave echt te laten ‘doorleven’ zodat de kans op een succesvolle transitie aanzienlijk vergroot wordt. Wat kan en moet beter en wat hebben we dan te doen. ‘Wij verbinden ons tot op het bot met de opdracht, we zijn een zeer betrokken reisleider in het veranderproces. We ontwikkelen een traject op maat en gaan op individueel- en teamniveau aan de slag. Daarbij zetten we zowel theorie als praktijk in. 

Het is goed om kennis te hebben van zakelijke managementmodellen, maar je moet ook de vertaalslag naar de praktijk kunnen maken, het succes zit in het doen’, vertelt Van Bergen. Savonije: ‘Wij geloven dat verandering begint bij jezelf. Bij dat moment onder de kerstboom waarop je beseft: het moet anders. Je hoeft niet te wachten tot een vakantie om die verandering in gang te zetten, je moet wel de juiste omstandigheden en randvoorwaarden creëren. Daarom kiezen wij voor sessies op de ‘hei’, daar kom je, in een andere omgeving, veel eenvoudiger tot de kern, zonder afleidende impulsen.’ 

Leiderschapsreis
Wie individueel in het diepe wil duiken laat zich tijdens een 3 maanden programma, met een intensief vijfdaags buitenland (management)programma, onder leiding van 3 leiderschapstrainers tot nieuwe inzichten verleiden: de leiderschapsreis, een ‘open inschrijving’ management programma op middle management of topmanagement niveau. ‘Een van onze eindopdrachten: urenlang stilzitten op een steen. Geen telefoons, geen prikkels. Zelfs wij zijn af en toe nog verbaasd over de enorme impact die dat heeft op de dag dat iedere deelnemer zijn eigen puzzelstukjes concreet gaat leggen. Leiders moeten vertragen om weer te versnellen. Dat is iets wat we in deze snelle wereld keer op keer over het hoofd zien.’ 

Dat vertragen gebeurt bijvoorbeeld in de Schotse Hooglanden, de Franse Alpen of op Spitsbergen. ‘Het zijn vijfdaagse trips waar je helemaal uit je comfortzone gehaald wordt: je staat echt even stil of je nog de juiste koers vaart met jezelf, je team of de organisatie waarvoor je werkt. Samen met andere deelnemers ervaringen uitwisselen, samen leren van nieuwe inzichten. Van een bergwandeling tot zwemmen bij 10 graden koud water of een helikoptervlucht.’ Tijdens diverse niet fysieke activiteiten inspireren en motiveren de deelnemers elkaar. ‘Samen sta je stil bij je manier van leiding geven, bij je onderneming én bij je persoonlijke ontwikkeling. Het draait met name om afstand nemen en nadenken: intensief reflecteren.’ Met hun boodschap: vertragen om te versnellen, raken ze een gevoelige snaar. ‘We merken dat de vraag toeneemt en dat is logisch. Onze wereld zit vol prikkels, is complex en altijd in beweging. De huidige tijd vraagt om een ander type leiders. Om een andere leider te worden, moet je jezelf blijven ontwikkelen om succesvol je team te kunnen blijven aansturen en motiveren.’ 

Top 5 verandermissers volgens Berg & Partners
- Directie/management betrekt leidinggevenden/medewerkers te laat bij verandering (denken alles zelf te moeten doen)
- Onduidelijkheid over ‘het waarom’ van de verandering en het ontbreken van een concreet stappenplan
- Veel energieverlies door te veel focus op de ‘weerstand-medewerkers’
- Onvoldoende aandacht voor het faciliteren van het veranderproces en leerproces van de medewerkers
- Onvoldoende vieren van tussentijdse successen om ‘flow’ vast te houden

0 reacties

Plaats je reactie:

Ik ben geen robot
© 2019 BrabantZaken | Built by Delite, powered by Envation.